Përshkrim i shkurtër për Contact us
Tirana, Albania
Rruga Marko Bocari PII nr. 6
1000 Tirana
Republic of Albania
E-Mail: [email protected]
Office +355 (0)4 222 88 33
Prishtina, Kosovo
Qyteza Pejton
Street Mujo Ulqinaku 4
10000 Prishtina
Republic of Kosovo
E-Mail: [email protected]
Phone +377 (0)44 102 808